Polityka prywatności aplikacji mobilnej

Aplikacja może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:

- aparatu fotograficznego, na potrzeby skanowania kodu QR,
- kontaktów, na potrzeby wykonywania połączeń bezpośrednio z aplikacji