Żegluga na łodziach motorowych w Polsce sięga początków XX wieku. Wtedy to w 1908 roku została zbudowana pierwsza polska łódź. Stanisław Rogalski, który był pomysłodawcą, ale i prekursorem wodnej motoryzacji w Polsce, nadał jej nazwę „Rogal”. Już kilka lat później na terenie kraju powstały pierwsze bazy jachtowe, które do dziś przyciągają turystów z całego kraju. Najpopularniejsze znajdują się na Mazurach.

Kolejne dekady przyniosły rozkwit żeglugi. Coraz popularniejsze staje się posiadanie swojej własnej łodzi motorowej. Aby w pełni bezpiecznie pływać takim statkiem, potrzebne jest posiadanie odpowiednich uprawnień i kwalifikacji. Takim uprawnieniem jest kurs sternika motorowodnego. Od ilu lat można go robić? Ile kosztuje kurs na sternika motorowodnego? Ile trwa kurs na sternika motorowodnego? W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na te pytania.

Jak wygląda kurs na sternika motorowodnego?

Czas trwania kursu może być różny, w zależności od tego, jaki rodzaj przeszkolenia został wybrany oraz w jakiej placówce będzie się on odbywał. Średni czas szkolenie wynosi około 30 godzin nauki. Zajęcia teoretyczne stanowią połowę czasu kursu, a po przygotowaniach drugą połowę zajęć wykorzystuje się na ćwiczenie w praktyce.

A jak wygląda kurs na sternika motorowodnego? W czasie zajęć teoretycznych uczestnicy uczą się o prawie morskim, zasadach bezpieczeństwa na wodzie, technik prowadzenia łodzi motorowej, sposobów nawigacji oraz meteorologii. Z kolei zajęcia praktyczne opierają się na nauce obsłudze łodzi na wodzie, sterowaniu oraz manewrowaniu. Dodatkowo omawiane są rozwiązania sytuacji kryzysowych takich jak sztorm, awaria komponentów łodzi, uszkodzenie łodzi o brzeg, czy wypadnięcie za burtę.

Jakie uprawnienia daje kurs na sternika motorowodnego?

Po zakończeniu szkoleń uczestnicy muszą przystąpić do państwowych egzaminów praktycznych i teoretycznych. Jakie uprawnienia po zdaniu sprawdzianów zyskuje sternik motorowodny? Kursy uprawniają do:

 • Sternik motorowodny – prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych, po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich 2 mile morskie od brzegu, w porze dziennej. Osoby, które nie ukończyły 16 lat, mogą pływać na jachtach z silnikami o mocy do 60 kW.

Jeśli sternik motorowodny w przynajmniej dwóch rejsach spędzi na wodzie 200 godzin, będzie mógł zdawać kolejny kurs na wyższy stopień.

 • Motorowodny sternik morski – prowadzenie jachtów motorowych na wodach śródlądowych bez ograniczeń, prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 18 metrów na wodach morskich. Sternik będzie mógł ubiegać się o stopień kapitana, jeżeli zostaną spełnione odpowiednie warunki:

– staż morski 1200 godzin w co najmniej 6 rejsach;

– minimum 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba, powyżej 7,5 metra;

– minimum 100 godzin na wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej 2 portów;

– min. 1 rejs powyżej 100 godzin na jachcie o długości powyżej 20 metrów.

 • Kapitan motorowodny – prowadzenie jachtów motorowych bez ograniczeń po wodach śródlądowych i morskich. Osoby posiadające patent kapitana motorowodnego oraz motorowodnego sternika morskiego posiadają odpowiednio uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej odpowiadające patentowi kapitana jachtowego, oraz jachtowego sternika morskiego, jeżeli posiadają co najmniej patent żeglarza jachtowego.

Należy również pamiętać, że zgodnie z art. 37a ust. 6 ustawy o żegludze śródlądowej osoba, która uzyskała już uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej w innym państwie, może uprawiać turystykę wodną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie posiadanych uprawnień potwierdzonych stosownym dokumentem.

kurs sternika motorowodnego

Ile trwa kurs na sternika motorowodnego? Rodzaje kursów.

 • Kurs stacjonarny jest formą szkolenia, dzięki której kursant będzie mógł zweryfikować swoją wiedzę zarówno podczas egzaminu teoretycznego, jak i praktycznego. Składa się zazwyczaj z kilku godzin zajęć teoretycznych, nauki we własnym zakresie oraz kolejnych około kilku godzin praktyki. Wszystko jednak zależy od wybranej placówki. Można znaleźć oferty, takie jak jednodniowy kurs sternika motorowodnego, jak i również kursy, które trwają nawet kilka tygodni.
 • Kurs weekendowy to intensywne szkolenie, które przeważnie kończy się już po jednym weekendzie. W czasie trwania kursu przewidziane są, standardowo, ćwiczenia teoretyczna i praktyczne, a całość kończy się egzaminem i otrzymaniem certyfikatów. Można również znaleźć rodzaje szkoleń, które trwają kilka tygodni z rzędu w sezonie letnim.
 • Kurs indywidualny to rodzaj szkolenia całkowicie przystosowanego do umiejętności, tempa nauki i chęci kursanta. Cały program szkoleniowy dopasowany jest pod preferencje uczestnika, który zdecyduje się na kurs sternika motorowodnego. Wtedy cena takiego szkolenia wzrasta. Wynika to z potrzeby wynajęcie instruktora „na własność”. Długość kursu uzależniona jest od dostępności bazy szkoleniowej, instruktora i oczywiście od budżetu, jaki kursant chciałby przeznaczyć na zdobycie uprawnień.

Kurs online jest propozycją dla osób, które nie są jeszcze gotowe na zajęcia praktycznie, ale chciałyby poznać nieco teorii. Kurs odbywa się zdalnie, na platformie do nauki, gdzie udostępnione są materiały. Kursant musi więc sam przyswoić materiał i podejść do egzaminu teoretycznego. Należy pamiętać, że sam egzamin teoretyczny nie jest wystarczający, aby uzyskać patent sternika motorowodnego.

Ile kosztuje kurs na sternika motorowodnego?

Jeśli wiesz już, ile trwa kurs na sternika motorowodnego, pewnie interesuje cię, jaki jest koszt kursu sternika motorowodnego. Na to pytanie bardzo trudno odpowiedzieć, ponieważ kwota końcowa jest zależna od lokalizacji, w której robi się kurs, od długości kursu, formy prowadzonych zajęć, a także liczby godzin zajęć praktycznych i teoretycznych.

 • Kwoty zaczynają się już od 300 złotych za zdalny kurs motorowodny. Cena ta jest podyktowana brakiem potrzeby wynajęcia łodzi, bazy szkoleniowej oraz instruktorów.
 • Kurs stacjonarny to średni koszt od 500 złotych do nawet 2 tysięcy złotych. Wynika to z potrzeby wynajęcia bazy oraz instruktora.
 • Kurs weekendowy można znaleźć już za 800 złotych. Kwota jest wyższa, ponieważ kurs jest rozłożony na więcej niż jeden dzień.
 • Najwięcej zapłaci się za indywidualny kurs – nawet do 4 tysięcy złotych. Wynika to z dostosowania wszystkich materiałów oraz czasu trwania kursu do umiejętności kursanta.

W większości przypadków cena obejmuje opłaty za materiały szkoleniowe, egzamin, certyfikat oraz opłatę za korzystanie z łodzi motorowej i wynajęcie instruktora.

Od ilu lat można robić kurs na sternika motorowodnego?

Kurs na sternika motorowodnego można zdawać już w wieku 14 lat. Warunkiem przystąpienia do kursu jest jednak zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. W większości miejsc, gdzie odbywa się szkolenie, niezbędne będzie towarzystwo osoby dorosłej na miejscu. Oprócz tego osoba niepełnoletnia, mimo zdanego kursu, nie może samodzielnie prowadzić łodzi. Jest to możliwe dopiero w obecności swojego prawnego opiekuna lub osoby dorosłej, która również posiada patent sternika motorowodnego i będzie nadzorować kierowanie łodzią.

W przypadku osób, które mają ukończony 18. rok życia, nie ma w zasadzie żadnych ograniczeń i możliwe jest samodzielne wykonywanie kursu oraz prowadzenie łodzi motorowej.

Zdobyte uprawnienia ważne są, w zależności od rodzaju, od 5 do 10 lat. Po upływie tego czasu należy ponownie przystąpić do egzaminu i odnowić kwalifikacje.

Gdzie można zrobić kurs na sternika motorowodnego?

Kursy na sternika motorowodnego mogą odbyć się w różnych formach. Przebieg nauki zależy od wybranej placówki, lokalizacji oraz możliwości terenowych okolicy. Jakie placówki organizują takie kursy?

 • Szkoły pływackie to najczęściej wybierane miejsca. Dysponują one zazwyczaj własnymi łodziami motorowymi oraz zagospodarowanym terenem wodnym. Ułatwia to przeprowadzenie kursu, ponieważ nie ma potrzeby wyjazdu poza obszar zamieszkania kursanta. Zarówno część teoretyczna, jak i praktyczna zdawana jest “na miejscu”.
 • Kolejną opcją są ośrodki szkoleniowe. Są dosyć popularne z uwagi na własne bazy szkoleniowe na jeziorach i rzekach. Dzięki temu końcowa kwota za kurs może wynosić odrobinę mniej, bo nie trzeba płacić nadobowiązkowo za wynajęcie bazy do ćwiczeń. W takich ośrodkach można również wypożyczyć sprzęt wodny, co może być dodatkową motywacją do wyboru tej opcji.
 • Kluby sportowe sportów wodnych również przeprowadzają kurs sternika motorowodnego. Najczęściej posiadają one zaplecze szkoleniowe i własne łodzie, dzięki czemu bez problemu można przeprowadzić obie części kursu, bez konieczności dodatkowych wyjazdów. Oprócz tego, będąc członkiem klubu, można brać udział w zawodach sportowych, zajęciach grupowych oraz regatach.
 • Należy również pamiętać, że osoby należące do instytucji, takich jak straż pożarna, policja lub wojsko, mogą wykonać kurs na patent sternika motorowodnego całkowicie bezpłatnie. Takie szkolenie odbywa się wtedy w ramach edukacji służbowej. Szkolenie to w takiej sytuacji obejmujące takie tematy jak zasady bezpieczeństwa, nawigacja, technika pływania, ratownictwo wodne i pierwsza pomoc. Dzięki temu służby będą mogły sprawnie i bezpiecznie pomóc osobom w niebezpieczeństwie.
Kurs sternika motorowodnego, motorówka na jeziorze

Podsumowanie

Popularność żeglugi na łodziach motorowych w Polsce wciąż rośnie. Warto wziąć pod uwagę fakt, że ta forma rekreacji i turystyki wymaga ostrożności i znajomości zasad prawa wodnego oraz morskiego. Dlatego właśnie zaleca się, aby przejść kurs. Sternik motorowodny to na pewno godny podziwu tytuł, mówiący dużo o hobby i umiejętnościach osoby, która go posiada. A dzięki odpowiedniemu przygotowaniu, po kursie sternik może zwiedzać wodny świat w samotności lub bezpiecznie umożliwić komuś innemu cieszenie się pięknem polskim jezior, rzek i morza z pokładu łodzi motorowej.

Innym ważnym elementem, o którym należy pamiętać przed wypłynięciem na wodę, jest odpowiednie przygotowanie techniczne łodzi, w tym stan silnika i wyposażenie – w szczególności środki medyczne, kapoki, koła ratunkowe. W przypadku wykonywania rejsów nocnych należy pamiętać o odpowiednim oświetleniu łodzi oraz zachowaniu szczególnej ostrożności. Warto też zwrócić uwagę na okoliczną przyrodę i przestrzegać zasady ekologii, aby móc cieszyć się pięknem polskich akwenów wodnych przez długi czas.