regulamin15

Regulamin promocji

„15% rabatu na zestawy prezentowe”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1.  Organizatorem Akcji jest Emotivo Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach przy ul. 6 sierpnia 1, 24-100 Puławy, wpisana do  rejestru  przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000497479, NIP 716-281-48-83, REGON 061646803, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50 000 PLN,

 

1.2. W promocji udział wziąć mogą wszystkie osoby posiadające kod promocyjny Orange.

1.3. Promocja jest realizowana w sklepie online https://prezentmarzen.com oraz w punktach sprzedaży stacjonarnej.

1.4. Listę sklepów stacjonarnych Prezent Marzeń, umożliwiających skorzystanie ze sprzedaży

promocyjnej, stanowi załącznik 1 do niniejszego regulaminu.

 

II. OGÓLNE ZASADY

 

2.1. Promocja organizowana jest w okresie od 22.08.2017 do 22.10.2017  lub do

odwołania przez organizatora.

2.2. Przyznany kod promocyjny może zostać wykorzystany wyłącznie na zakup

zestawów prezentowych.

2.3. W celu skorzystania z kodu promocyjnego w sklepie stacjonarnym Prezent Marzeń, przy transakcji należy poinformować o tym sprzedawcę i okazać kod rabatowy.

2.4. W celu skorzystania z kodu promocyjnego w sklepie internetowym Prezent Marzeń

należy w trakcie przeprowadzania transakcji w koszyku zakupowym na stronie

https://prezentmarzen.com wpisać posiadany kod.

2.5. Przyznany kod promocyjny jest kodem jednorazowym i może zostać wykorzystany

wyłącznie do 22.10.2017. Po tym okresie kod promocyjny traci ważność.

2.6. Przyznanych kodów promocyjnych nie można ze sobą łączyć. W jednym koszyku można

wykorzystać tylko 1 kod promocyjny.

2.7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami. Jeżeli zestaw prezentowy będzie w promocji to rabat będzie naliczany od ceny podstawowej.

2.8. Niniejszy regulamin dostępny jest we wszystkich biorących udział w promocji 15 sklepach stacjonarnych Prezent Marzeń.

 

III. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACJI ZAKUPU W AKCJI 

„15% rabatu na zestawy prezentowe”

 

3.1. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres do korespondencji składającego reklamację, jak również opis podstawy reklamacji.

3.2. Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. 

3.3. Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją doręczyć wszelkie dokumenty oraz przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie.

3.4. Reklamacje mogą być składane przez cały czas trwania Akcji, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia. Reklamacje, które otrzyma Organizator po tej dacie nie będą rozpatrywane.

3.5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

3.6. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa polskiego.

 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

4.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ma zastosowanie Regulamin dostępny na stronie prezentmarzen.com/regulamin oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  

Załącznik 1 do regulaminu promocji

 

Punkty sprzedaży stacjonarnej „Prezent Marzeń”

 

1. CH Arkadia, aleja Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa

2. Magnolia Park ul. Legnicka 58, Wrocław 54-204

3. Galeria Bronowice ul. Stawowa 61, 31-346 Kraków

4. Stary Browar, ul. Półwiejska 42, 61-888 Poznań

5. Galeria Rzeszów, Al. Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów

6. Galeria Alfa Centrum, ul. Świętojańska 15, 15-277 Białystok

7. Galeria Atrium Biała, ul. Czesława Miłosza 2, 15-265 Białystok

8. Galeria Atrium Felicity, aleja Wincentego Witosa 32, 20-315 Lublin

9. Galeria Słoneczna, ul. Bolesława Chrobrego 1, 26-600 Radom

10. Galeria Toruń Plaza, ul. Broniewskiego 90, 87-100 Toruń

11. Galeria Karolinka, ul. Wrocławska 152/154, 45-837 Opole

12. Galeria Warmińska, ul. Tuwima 26, 10-748 Olsztyn

13. Lublin Plaza, Lipowa 13, 20-001 Lublin

14. Galeria Mazovia, Wyszogrodzka 127, 09-409 Płock

15. CH M1 Czeladź, Będzińska 80, 41-250 Czeladź

16. Galeria Pod Rondem Czterdziestolatka, Warszawa


Social Media
Płatności
pageInfo